top of page

Page Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

vakker Villa

Ny bolig eller pusse opp?

Skal du bygge nytt hus eller pusse opp? Da er riktig elektroinstallasjon avgjørende for å sikre et moderne og sikkert hjem. Vi tar på oss både små og store oppdrag når det gjelder alle typer elektriske installasjoner i forbindelse med nybygg eller oppussing. Ingen oppdrag er for store eller for små, vi er klare for å hjelpe deg som kunde med ditt prosjekt helt fra start til mål.

 

Noe av det vi kan hjelpe deg med:

 • Oppussing av bad

 • Oppussing av kjøkken

 • Installasjon av spotter og lamper

 • Legging av varmekabler

 • Legging av varmefolie

 • Bytte, oppgradere, eller flytte sikringsskap

 • Nytt sikringsskap

 • Montere panelovner

 • Elektro-prosjektering

Elektriker i Lillehammer – Prosjektering av elektriske installasjoner

Prosjektering

Vi påtar oss prosjektering av elektriske installasjoner. Vi utarbeider tegninger, utfører nødvendige beregninger og dimensjonering, planlegging iht. gjeldene normer og forskrifter, planlegging av belysningsinstallasjoner, dimensjonering av løsning for oppvarming.

Ved at vi selv prosjekterer anleggene vi skal installere, i samarbeid med deg som kunde, sikrer vi at sluttresultatet tilfredsstiller dine behov og ønsker. Vi vil også ha full kontroll på det som skal utføres, noe som sikrer god kvalitet i leveransen fra A til Å, og gir en trygghet for deg som kunde.

God prosjektering i samarbeid med kunde gir gode løsninger til riktig pris.

Elektriker i aksjon - Utfører installasjon og vedlikehold i et elektrisk sikringsskap med fokus på sikkerhet og presisjon

Sikringsskap

Sikringsskapet er hjertet av det elektriske anlegget. All strømmen du bruker går gjennom sikringsskapet og inntaket i huset.

Nye installasjoner i dag dimensjoneres etter dagens behov og effektbehov, tilpasset moderne livsstil. Eldre installasjoner har sikringsskap med skrusikringer eller automatsikringer uten jordfeilbryter som ikke er dimensjonert for dagens forbruk. Bruken av elektrisk utstyr, elektrisk oppvarming og elbillading har økt, og belastningen i de elektriske anleggene er større enn de var dimensjonert for da de var nye. Her har mye skjedd bare på 15 år.

Et overbelastet sikringsskap utgjør en stor brannfare.

Vi i El-Installasjon Innlandet AS anbefaler at du moderniserer sikringsskapet og skifter de gamle skrusikringene eller automatsikringene med nye jordfeilautomater og overspenningsvern. Dette vil gi økt trygghet og brannsikkerhet.

Når bør du ta kontakt med en elektriker for å sjekke tilstanden i ditt sikringsskap?

 • Dersom du har gamle skrusikringer

 • Når du er usikker på tilstanden på de ulike komponentene

 • Om du skal pusse opp kjøkken eller badet.

 • Dersom du skal gjøre endringer på det elektriske anlegget

 • Når du skal installere ladestasjon hjemme

bottom of page