top of page

Page Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

el-sjekk 2.png

El-sjekk

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg stiller krav til eier og bruker av elektriske anlegg som fastsetter at eier og bruker skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene.

Ca 50% av boligbranner i Norge skyldes feil i elektrisk anlegg, elektrisk utstyr eller feil bruk av elektriske anlegg. Elsikkerhet Norge anbefaler at man lar fagfolk sjekke elektriske anlegg minimum hvert femte år, dette gjelder nye anlegg like mye som eldre anlegg. En elsjekk bør være en selvfølge ved eierskifte.

Når fikk du sjekket det elektriske anlegget sist?

Ta kontakt med oss i El-Installasjon Innlandet AS i dag for å få utført en elsjekk for å sikre god funksjon, driftssikkerhet og økt brannsikkerhet.

bottom of page