top of page

Page Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

el-sjekk 2.png

El-sjekk for bolig - tilsyn av elektrisk anlegg

I henhold til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg er det et krav at eiere og brukere av elektriske anlegg skal sørge for nødvendig ettersyn og vedlikehold. Dette for å sikre at anlegget til enhver tid tilfredsstiller strenge sikkerhetskrav. 

 

Statistikk viser at omtrent 50 % av boligbranner i Norge skyldes feil i elektriske anlegg, utstyr eller feil bruk. For å forebygge disse risikoene anbefaler Elsikkerhet Norge jevnlig sjekk av elektriske anlegg, både gamle og nye, minst hvert femte år. En el-sjekk bør også være en selvfølge ved eierskifte.

 

Når fikk du sist gjennomført en el-sjekk? Ta det første skrittet mot et sikkert elektrisk anlegg – kontakt oss for å planlegge tilsyn av ditt elektriske anlegg.

 

En el-sjekk vil ikke bare være et godt tiltak for å sørge for god funksjon og driftsikkerhet, men servicen bidrar også til økt brannsikkerhet, sik at du kan få en tryggheten du fortjener.

bottom of page