top of page
  • Forfatterens bildeSigurd Johansen

El-Installasjon Innlandet har blitt Miljøfyrtårn!

Vi er stolte av å kunngjøre at El-Installasjon Innlandet har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert! Dette er et synlig bevis på vår innsats for miljøet, og et viktig skritt mot en grønnere fremtid.


Treklosser med grønne illustrasjoner for miljø og bærekraft

Hva vil det si å være Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en Norges mest brukt sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon, og de som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.


Sertifiseringen gir bedrifter konkrete verktøy og metoder for å redusere miljøpåvirkningen, forbedre arbeidsmiljøet, og øke lønnsomheten gjennom mer bærekraftig drift. Ordningen omfatter krav til blant annet energiforbruk, avfallshåndtering, transport, og innkjøp. Miljøfyrtårn er anerkjent av EU, og sertifikatet er et synlig bevis på at bedriften tar miljøansvar på alvor og arbeider systematisk for en grønnere hverdag.


Som sertifisert Miljøfyrtårn forplikter vi oss til å dokumentere at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger innen områder som arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Miljøfyrtårn-sertifiseringen bidrar til at vi får et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.


For å oppnå denne sertifiseringen har vi gjennomgått en grundig prosess og implementert flere tiltak for å redusere vår miljøpåvirkning.


Hvorfor er dette viktig?

Å bli Miljøfyrtårn-sertifisert er ikke bare et bevis på at vi tar vårt miljøansvar på alvor, men det gir også flere fordeler for både oss og våre kunder. Vi bidrar til et bedre miljø, reduserer driftskostnadene våre gjennom mer effektiv ressursbruk, og vi kan tilby tjenester fra en bedrift som setter bærekraft i høysetet.


Vi oppfordrer alle bedrifter til å steget mot en mer bærekraftig fremtid, og ber samtidig om tilbakemeldinger på vårt miljøarbeid. Gjennom å samarbeide og dele kunnskap, kan vi sammen oppnå større miljøgevinster.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page